Om projektet | Partnerskap | Aktiviteter | Metodhandbok

Projektrapport (på engelska)

Projektet löpte över åren 2015-2016 och är nu slutfört.
Du kan ladda hem slutrapporten här!

Borås Stad

Borås ligger ca sex mil öster om Göteborg. Staden har 110 000 invånare. Omkring 10 000 personer arbetar inom Borås Stad. Kommunen har 13 förvaltningar som bland annat handhar trafikplanering, äldreomsorg, skola och barnomsorg, fysisk planering, miljö, kultur och fritid- och folkhälsofrågor. Miljöförvaltningen ansvarar för det miljöstrategiska arbetet, konsumentrådgivning, miljö och hälsoskydd samt livsmedelskontroll. Stadens miljömål inkluderar energieffektivitet och ökat användande av förnybar energi. Borås Stad har undertecknat Borgmästaravtalet och 2014 antogs klimat- och energistrategin. Kommunen är en Fairtrade City, vilket innebär att kontinuerligt arbete förs för att minska fattigdomen på en global nivå samt att öka medvetenheten kring konsumtionens effekter på hållbar utveckling och på fattigare länder. För några år sedan antogs visionen Borås 2025 och enligt den ska endast förnybar energi användas inom kommunen år 2025. Hållbar konsumtion, handel och hållbar produktion är också en del av Borås 2025.

I juni 2015 invigdes Borås nya mötesplats Orangeriet i stadsparken. I Orangeriet erbjuder Miljöförvaltningen konsument-, energi- och klimatrådgivning till boråsaren. Även öppna föreläsningar på temat hållbar utveckling anordnas. Det är personalen i Orangeriet som deltar i ESCAR-projektet.

Website Borås Stad | Website Orangeriet | Facebook | Twitter | Instagram

 

Navet Science Center

Navet är ett science center, en plats där alla har möjlighet att uppleva naturvetenskap, matematik, teknik och hållbar utveckling på ett meningsfullt, lekfullt och kreativt sätt. Navet ligger i Simonsland, ett område mitt i Borås med lång textil historia.

Navet ligger i Borås men deltar i projektet som en separat partner.

Website | Facebook | Twitter
Advertisements