Om projektet | Partnerne | Aktiviteter | Best practice guide

Projektrapport (på engelsk)

Projektet foregik I årene 2015-2016 og er afsluttet.
Du kan downloade hele rapporten her!

Om Skanderborg Kommune

Skanderborg Kommune ligger naturskønt imellem Århus, Horsens og Silkeborg. Kommunen har 59.000 indbyggere. Kommunen har 4 større byer: Skanderborg, Galten, Ry og Hørning. Dertil kommer ca. 40 landsbyer.

Omkring 5.200 personer arbejder i kommunen. Det er inklusive ansatte i skoler, plejehjem, børnehaver, o.l.

Skanderborg Kommune har siden 2009 været Klimakommune og har forpligtet sig til at nedbringe CO2-udledningen fra de kommunale bygninger med mindst 2 % hvert år indtil år 2025. Allerede i 2015 havde kommunen nået den lovede nedbringelse af CO2-udledningen for 2025. Det skyldes investeringer på knap 50 mio. kr. i energibesparelser og omlægning til vedvarende energi.

I ESCAR projektet deltager især medarbejdere fra Staben for Kultur, Borgere og Planlægning. Men også mange andre kommunale og private aktører bliver inddragede i projektet.

Website | Facebook | YouTube
Advertisements